บริหารจัดการทั้งงานและเอกสาร กำกับการทำงานให้ลื่นไหลต่อเนื่อง ตามทางเดิน หรือ Flow ของงานอย่างเป็นระบบที่สามารถกำกับดูแลและควบคุมได้

RouteFlow

Business Process Management Tool

and Workflow Software

ระบบบริหารงานแบบมีเส้นทางกำกับ, จัดการงานที่มีขั้นตอนซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่าย, ติดตามงานได้ทุกขั้นตอน

มั่นใจได้เพราะเราคือทีมงานผู้คิดค้น สร้าง และพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ INFOMA®
ที่ประสบความสำเร็จโดยมี องค์กรชั้นนำ (ดูรายชื่อ) ให้ความไว้วางใจ

สร้าง Workflow ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

สร้าง Workflow

ไม่ว่าขั้นตอนต่างๆจะซับซ้อนแค่ไหน, ก็สามารถออกแบบและสร้าง Workflow ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการสร้างขั้นตอนต่างๆ และลากเส้นทางของเอกสารไปตามขั้นตอนต่างๆได้ตามต้องการ

ออกแบบ eForm

สร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ ลาก-วาง (Drag & Drop) กำหนดแบบฟอร์ม ให้กับขั้นตอนต่างๆ ใน Workflow ของคุณ

กำหนดผู้ปฏิบัติงาน

กำหนดผู้ปฏิบัติงาน และสิทธิ์ (permission) ให้กับขั้นตอนต่างๆ, โดยการเลือกรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน จากคลังผู้ใช้งานได้จากหน้าจอเดียว

เริ่มใช้งาน

สามารถกำหนดให้ Workflow ที่ออกแบบไว้ เริ่มใช้งานทันที หรือกำหนดวันที่เริ่มใช้และหยุดใช้งานได้

ตัวอย่างการใช้งานระบบ RouteFlow

วีดีโอสาธิตการออกแบบและสร้าง Workflow

 • การสร้าง Process (ขั้นตอน)
 • การลากเส้นเพื่อเชื่อมโยง Process (ขั้นตอน) ต่างๆ
 • การตั้งชื่อ Process (ขั้นตอน) และกำหนดค่าต่างๆ
 • การกำหนดผู้ปฏิบัติงานให้กับ Process (ขั้นตอน)

วีดีโอสาธิตการออกแบบและสร้าง E-Form

 • การลากฟิลด์ (Field) ที่ต้องการมาใส่ในแบบฟอร์ม (Form)
 • การกำหนดค่าต่างๆให้กับ ฟิลด์ที่สร้าง
 • การออกแบบด้วยการลากวาง (Drag & Drop)
 • การดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ (Preview)

วีดีโอสาธิตการทำงานด้วย Workflow

 • การเข้าสู่ระบบ Softflow เพื่อใช้งาน Workflow ที่ออกแบบไว้
 • ทำความรู้จักกับ Process (ขั้นตอน) ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • การเปิดงานเพื่อทำงานในขั้นตอนต่างๆ
 • การแนบเอกสารให้กับงาน
 • การติดตามงานด้วย Log

RouteFlow BPM Software

The Best of Business Process Management Tool and Workflow Software

Some Core Features

Easy

ออกแบบ eForm ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ลากและวาง, กำหนดความกว้างของ column ได้ถึง 12 column ทำให้สามารถออกแบบ eForm ได้ตามความต้องการ

Formula Field

ความสามารถในการใส่สูตรคำนวณให้กับ Field ใน eForm จึงสามารถสร้าง eForm ที่คำนวณค่าผลลัพธ์ให้อัตโนมัติ

Master Data

ดึงข้อมูลจาก Database มาสร้าง Field ใน eForm และแสดงผลลัพธ์ให้อัตโนมัติ

Notification

ระบบแจ้งเตือนทาง e-Mail แม้ผู้ใช้งานไม่ได้เข้าสู่ระบบ สามารถกำหนดได้ว่าจะส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น เช่นเมื่องานได้รับการอนุมัติ ให้แจ้งข้อความอนุมัติไปยังผู้ยื่นเรื่อง เป็นต้น

Dashboard

แสดงภาพรวมของงานทั้งหมด เช่น ปริมาณงานรอดำเนินการ , งานระหว่างดำเนินการ, งานล่าช้า เป็นต้น

Real-time Chat

ระบบสนทนาที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าของงานสามารถสื่อสารกันได้ และยังสามารถ Share Document และ Share Location ได้ ,ทำให้การทำงานราบรื่นไร้รอยต่อ

Outside Requester

รองรับงานที่มาจากภายนอกองค์กร สามารถสร้าง Workflow เพื่อให้บริการแบบสาธารณะได้ เช่น ระบบร้องเรียน, ระบบสั่งซื้อออนไลน์, ระบบติดตามงาน เป็นต้น

Tracking

แสดงสถานะของงานในรูปแบบ Timeline เพื่อใช้ในการติดตามงาน

Workflow to Workflow

สามารถส่งงานจาก Workflow หนึ่งไปยัง Workflow อื่นได้, เพื่อการใช้งาน Workflow ที่มีความซับซ้อน.

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

Tel : 061-637-8111 , E-Mail : marketing@softvibe.com

Line ID : routeflow

นัดชมการสาธิตระบบ RouteFlow

fortheking

×

ตัวอย่างการสร้าง Workflow

×

การสร้าง E-Form

×

การทำงานด้วย Workflow

×

คุณสมบัติของระบบบริหารจัดการเส้นทาง
Route2Flow®

  1.สร้างและหรือแก้ไขกระบวนการ ขั้นตอนการทำงาน และเส้นทางกำกับการเดินของงานและเอกสาร หรือ Route ได้
  1. 1.1 สามารถกำหนดหน่วยงาน (Process) ที่ต้องปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยงานนี้
  2. 1.2 สามารถกำหนดจุดหรือหน่วยงานถัดไป (Next Process) ซึ่งจะเป็นจุดหรือหน่วยงานจะที่รับงานที่ทำเสร็จแล้วโดยหน่วยงานก่อนหน้านี้
  3. 1.3 สามารถกำหนดหน่วยงานตรวจสอบและแก้ไข (Audit and Correction Process) เพื่อรองรับงานที่มีปัญหา ไม่สามารถแก้ไขโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามปรกติได้
  4. 1.4 สามารถกำหนดหน่วยงานที่เป็นจุดสุดท้ายงานกระบวนการ (Ending Process)
  5. 1.5 สามารถกำหนดขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติสำหรับแต่ละหน่วยงาน (Process) เป็นแบบ Check List ได้
  6. 1.6 สามารถกำหนดเงื่อนไขในการปิดงาน หรือส่งต่องานไปยังหน่วยงานถัดไปได้หลายเงื่อนไข เช่น
   1. 1.6.1 ส่งต่อไปยังหน่วยงานถัดไป (Next Process) โดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อทำงานครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว
   2. 1.6.2 ส่งต่อไปยังหน่วยงานถัดไป (Next Process) โดยมีเงื่อนไข เช่น เท่ากับ มากกว่า น้อยกว่า และ หรือ เป็นต้น
   3. 1.6.3 ส่งต่อไปยังหน่วยงานตรวจสอบแก้ไข (Audit and Correction Process) กรณีที่ไม่สามารถอนุมัติให้ผ่านตามเงื่อนไขได้ แต่อาจจะให้ผ่านได้โดยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สูงกว่าตรวจสอบเสียก่อน
   4. 1.6.4 ปิดงาน ส่งต่อไปยังหน่วยงานสุดท้าย (Ending Process) เมื่อจบขั้นตอนสุดท้าย หรือปิดงานได้แบบสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นที่สิ้นสุด
   5. 1.6.5 ปิดงาน ส่งต่อไปยังหน่วยงานสุดท้าย (Ending Process) เมื่อต้องหยุดหรือปิดงานแบบไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถอนุมัติและเป็นที่สิ้นสุด

   หมายเหตุ – แต่ละหน่วยงานอาจมีเงื่อนไขในการปิด หรือส่งต่องานไม่เหมือนกัน ความหลากหลายของเงื่อนไขแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพื่อการ Flow ของงานตามที่ได้ออกแบบไว้

 1. 2. สามารถกำหนดและหรือเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน (User) ประจำหน่วยงาน (Process) พร้อมกำหนดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน (User Role) ได้ และสามารถกำหนดได้มากกว่า 1 คนต่อหนึ่งหน่วยงาน (Process)
 2. 3. สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงผู้ลงนาม (Signature) ในแต่ละหน่วยงาน (Process) ได้
×

คุณสมบัติของระบบบริหารจัดการเส้นทาง
SoftFlow®

ผู้ช่วยให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด การดำเนินงานต่อและการเดินเอกสารเป็นไปตามเส้นทาง หรือ Route ที่สร้างขึ้น

×

กรุณากรอกแบบฟอร์ม :

นัดเข้าชมการสาธิตระบบ RouteFlow

สถานที่นัด :

ศูนย์ฝึกอบรม - เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด

888 อาคารไอ ทาวเวอร์ ชั้น 11
ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 086-123-4741